Veľká Fatra

Na prenajatie chaty v hlbokých lesoch je ako stvorená práve Veľká Fatra, rozsiahle horské územie s bohatým výskytom prírodných javov, dlhými dolinami, množstvom rastlín a živočíchov, na území sa nachádza vyše 500 jaskýň. Veľká Fatra je chránenou krajinnou oblasťou.

Velka Fatra